Werk

Ik ben een gedreven en actieve schoolleider met een aantal hobby’s. Reeds 36 jaar werk ik als leidinggevende in het voortgezet onderwijs.

Ik ben mijn loopbaan gestart als docent wis- en natuurkunde. Tevens heb ik mijn bevoegdheid voor techniek behaald en ook les in informatiekunde gegeven. Na de start van mijn loopbaan ban ik al snel in een leidinggevende functie terecht gekomen.

Als docent, schooldecaan, adjunct-directeur en als directeur heeft het belang en de ontwikkeling van de leerling voor mij altijd centraal gestaan. In de diverse functies heb ik veel contacten met externe organisaties onderhouden. Ik werk resultaat- en doelgericht en stimuleer mijn collega’s dat ook te doen. Als directeur ben ik integraal verantwoordelijk, heb ik een eigen schoolplan, begroting en formatieplan maar vooral ook aandacht voor de inhoudelijke kant van het onderwijs. Het OBC Elst is volop in ontwikkeling. Ik vervul hierbij een stimulerende en faciliterende rol. Als directeur zorg ik voor een gedeelde visie en duidelijke kaders waarbinnen de professionals kunnen opereren. Voor een school geldt dat de medewerkers het kapitaal van de organisatie zijn. Voor deze professionals is het van groot belang dat zij steeds weer kritisch naar zichzelf en hun omgeving kijken en zich vanuit een innovatieve houding blijven ontwikkelen.